URUSHARTA (SEWAAN)
  • Menguruskan harta-harta milik syarikat iaitu menguruskan penyewaan tanah-tanah RISDA, bangunan-bangunan RISDA, pengawasan dan pengawalan.
  • Aktiviti ini diselaraskan dengan pejabat RISDA negeri mengikut kawasan.
sewaan-risda3