KESELAMATAN
  • Bertanggungjawab menyediakan khidmat kawalan keselamatan ke atas bangunan-bangunan pejabat, setor dan ladang-ladang milik RISDA atau Syarikat Milikan RISDA (SMR).
  • Aktiviti ini diselaraskan dengan pejabat RISDA negeri mengikut kawasan.