DAGANGAN AM
  • Merancang pengiklanan, pengedaran dan pemasaran produk air minuman RSS (Riskool) ke seluruh Semenanjung Malaysia.
  • Menjalankan aktiviti dagangan am semua jenis bekalan yang dikehendaki oleh pelanggan.
  • Aktiviti ini diselaraskan dengan pejabat RISDA negeri mengikut kawasan.