PENGURUSAN BANGUNAN
  • Bertanggungjawab menyediakan khidmat pengurusan bangunan kepada aktiviti-aktiviti penyenggaraan bangunan / kilang milik RISDA dan Syarikat Milikan RISDA (SMR).
  • Membekal kenderaan dan peralatan kejuruteraan (awam, letrik dan mekanikal).
  • Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan senitaman di dalam dan luar bangunan Ibu Pejabat RISDA dan Syarikat Milikan RISDA (SMR).
  • Aktiviti ini diselaraskan dengan pejabat RISDA negeri mengikut kawasan.
urus-senitaman
urus-bersih
urus-maintenance